Szanowni Państwo,
 
Niepewność, to słowo, które towarzyszy każdemu z nas w ostatnich dniach. Ogłoszona pandemia COVID-19 przez Międzyonarodową Organizację Zdrowia  i idące za nim zagrożenia stawiają przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, z jakimi wcześniej nie mieli do czynienia. Do nowej sytuacji trzeba również dostosować zasady BHP, oraz skutecznie minimalizować ryzyko.
 
Opowiadając na potrzeby w tak niepewnych czasach Wise Display & Expo  przygotował innowacyjny, modułowy system wykrywający i ostrzegający o zagrożeniu w miejscu pracy. Nasze rozwiązania to połączenie innowacyjnej technologi termowizyjnej wspartej modułowym systemem zarządzający ruchem, jak i  minializujący bezpośredni kontakt pracowników. Prezentowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa jak i minimalizowanie wpływu COVID-19 na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa.

W tej chwili nie mamy żadnych produktów do wyświetlenia.